Viviravela

Viviravela's Blog

Hailing Port:  Valencia

Captain: Sergi & Raquel Belda & Gil

Destination:  Croatia

Distance to Destination:  184 nm

Viviravela traveled:  nm in