Viviravela

Viviravela's Blog

Hailing Port:  Valencia

Captain: Sergi & Raquel Belda & Gil

Destination:  Croatia

Distance to Destination:  48 nm

Viviravela traveled:  209nm in  9 months